Το “Πίχτιο” δίκτυο

Το "Πίχτιο" δίκτυο: P1 εώς P7

Από το Δήμο Μετσόβου και το φυσιολατρικό Σύλλογο "Κολάκης Πίχτος" σχεδιάστηκε και σηματοδοτήθηκε ένα πλέγμα επτά μεγάλων πεζοπορικών διαδρομών. Μερικές από αυτές τις διαδρομές διατρέχουν την περιοχή του ταμιευτήρα των Πηγών Αώου, ενώ οι υπόλοιπες καλύπτουν ολόκληρη τη Βάλια Κάλντα. Οι διαδρομές σηματοδοτήθηκαν αρχικά με τετράγωνα πορτοκαλί σήματα πάνω σε μεταλλικούς πασσάλους, με το διακριτικό όνομα της κάθε διαδρομής.